PORTFOLIO

 

• Sočasje / Simoultanety

• Zapuščina / Legacy

• Žrtvovanje / Sacrifice

• Neskončnost / Infinity

• Strukture božanskih prehodov / The Structure of the Divine Corridor

• Za-bris / Auslöschung

Osnovni delci / The Elementary Particles

• Otroška zgodba / Children's Story

• Ogledalo / The Mirror

• Atavism (family album or seminar on youth)

Prepoznanje / Recognition

• Ecce Homo

• In the Shadow of Young Girls in Flower

• Brave new World / Melancholia

 

• Nasilje resnice / Violence of Truth

• The Book of Death - Metamorphosis

• 20. stoletje / The 20th Century

• Izgubljeno s prevodom / Lost with translation

• Sekvence /Sequences

• HeartCore

• Transference

• Portreti / Portraits

• Simulacija ali 50 besed ljubezni / Simulation or 50 Words for Love

• Kabaret / Cabaret